Facebook 06 - 46 22 10 91
info@kennisrt.nl

Welkom bij Kennis RT Soest

Als leren niet vanzelf gaat en het kind moeite heeft het niveau van de groep bij te houden, dan kan Kennis Remedial Teaching hulp bieden.

In de praktijk wordt remedial teaching gegeven aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met vijftien jaar in de omgeving van Soest. Kennis Remedial Teaching richt zich op kinderen met leerproblemen op het gebied van lezen, spelling en rekenen.

De praktijk biedt hulp bij het opsporen en verhelpen van rekenproblemen of dyscalculie, leesproblemen, spellingsproblemen of dyslexie, concentratieproblemen en/of werkhoudingsproblemen.

Kennis Remedial Teaching is lid van de LBRT: de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

Isabel, Soest
Ik vind het altijd heel erg leuk om naar Carlijn te gaan. We doen heel veel spelletjes en ze helpt mij met lezen.