Facebook 06 - 46 22 10 91
info@kennisrt.nl

Leesproblemen en Dyslexie

Kinderen met leesproblemen of dyslexie ondervinden veel moeite bij het lezen en / of het opschrijven van woorden. Het kan zijn dat het kind alleen moeite heeft met het spellen het opschrijven van woorden, terwijl het lezen redelijk lukt of andersom: het kind komt niet tot lezen, maar het opschrijven van de woorden lukt wel. Vaak zien we echter dat lees- en spellingsproblemen samen gaan.

Niet alle leesproblemen worden door dyslexie veroorzaakt. Er kan pas sprake zijn van dyslexie wanneer het kind al enige tijd leesonderwijs heeft gehad, waarbij extra begeleiding volgens planmatige aanpak is geweest en dit alles geen resultaat geeft. Daarnaast is dyslexie niet bij elk kind hetzelfde en kan het variëren in:

  • de manier waarop het zich uit;
  • de ernst van de stoornis;
  • de achterliggende problemen;
  • bijkomende stoornissen als andere leerstoornissen (dyscalculie), aandachtstekortstoornissen (ADHD, ADD), motorische stoornissen (DCD), ernstige spraak-taalstoornissen of aan autisme verwante stoornissen.

Echter het doel van de behandeling is wel gelijk namelijk het zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van het technisch lezen en spellen. Om dit te kunnen bereiken is een vroegtijdige herkenning en een gerichte aanpak van belang.

Voor meer informatie zie:

Kennis Remedial Teaching onderzoekt het niveau van lezen en/of spellen. Met een persoonlijk handelingsplan op maat zal getracht worden uw kind op een zo’n hoog mogelijk lees- en spellingsniveau te krijgen.