Facebook 06 - 46 22 10 91
info@kennisrt.nl

Rekenproblemen en Dyscalculie

Kinderen met rekenproblemen hebben veel moeite met het opdoen en/ of het toepassen van rekenkennis. Deze kinderen hebben vaak weinig inzicht in de structuur (de opbouw) van getallen, beheersen geen duidelijke rekenstrategieën en vinden het lastig om op hun eigen handelingen te reflecteren. Zij rekenen vaak omslachtig en passen onjuiste oplossingsstrategieën toe bij het uitrekenen van een som.

Deze problemen kunnen door diverse factoren veroorzaakt worden. Sommige kinderen hebben te maken met een achterliggende leerstoornis als NLD, ADHD, ADD, dyslexie,… waardoor het leren rekenen belemmerd wordt. Maar er kan ook sprake zijn van een zwakke rekenbasis.

Het is van groot belang dat deze kinderen tijdig worden gesignaleerd. Beginnende problemen kunnen dan ondervangen worden, waardoor erger kan worden voorkomen. Vroegtijdige onderkenning is mogelijk omdat problemen zich uiten in waarneembaar gedrag. Zo hebben leerlingen in een vroeg stadium al moeite met het onthouden van feiten (termen, symbolen, notaties, uitkomsten, afspraaksystemen,…), procedures (bewerkingen, handig aanpakken, problemen oplossen,…) en het overzien van een taak.

Voor meer informatie zie:

Kennis Remedial Teaching onderzoekt op welk niveau uw kind rekent en over welke rekenstrategieën uw kind beschikt. Met een persoonlijk handelingsplan op maat zal vervolgens gewerkt worden aan het versterken van het rekenfundament van uw kind.