Facebook 06 - 46 22 10 91
info@kennisrt.nl

Concentratieproblemen

Om te kunnen leren moet een kind zijn of haar aandacht kunnen richten en vasthouden op de aangeboden leerstof. Sommige kinderen ondervinden hierbij echter moeilijkheden omdat zij hun aandacht niet goed, niet lang of niet intensief genoeg kunnen vasthouden. Deze concentratiebelemmering kan door verschillende factoren negatief worden beïnvloed. Zo kan de oorzaak hiervan liggen bij:

  • een leerkracht omdat zijn of haar manier van lesgeven niet aansluit op de behoefte van de leerling;
  • de leerling zelf omdat het kind te maken heeft met vermoeidheid, emotionele problemen, faalangst of een stoornis (ADHD, ADD);
  • de leerstof omdat deze te moeilijk of te saai voor deze leerling is;
  • de omgeving omdat deze te lawaaierig, te druk, te weinig geventileerd etc. is.

Kinderen met concentratieproblemen hebben vaak een korte spanningsboog, waarmee wordt bedoeld dat zij zich maar kort kunnen concentreren, zijn snel afgeleid en kunnen moeite hebben met efficiënt werken.

Het gevolg voor kinderen met concentratieproblemen is dat zij een grote kans hebben een leerachterstand op te lopen omdat zij niet in staat zijn hun onderwijstijd ten volle te benutten. Daarnaast ontwikkelen zij vaak leerfrustraties waaruit motivatieproblemen en gedragsproblemen kunnen ontstaan.

Kennis Remedial Teaching biedt voor deze kinderen een begeleiding op maat waarin wordt gewerkt aan de werkhouding en het zelfvertrouwen van het kind.