Facebook 06 - 46 22 10 91
info@kennisrt.nl

Praktijk werkwijze

De praktijk hanteert de volgende werkwijze:

Voordat Kennis Remedial Teaching met uw zoon of dochter aan de slag kan gaan, vindt er een vrijblijvend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar en bekijken we of we een duidelijke hulpvraag boven tafel kunnen krijgen. Verder krijgt u de gelegenheid vragen te stellen en bezien we of Kennis Remedial Teaching de juiste keuze is om een antwoord te kunnen geven op uw specifieke hulpvraag.

Na het kennismakingsgesprek volgt een onderzoeksperiode. In deze periode worden aanwezige gegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van de hulpvraag bekeken en zal de remedial teacher aanvullende toetsen/observaties afnemen om de startsituatie helder te krijgen.

De onderzoeksperiode wordt afgesloten met een verslag en een gesprek, waarin de gegevens worden weergegeven en het behandelplan voor de daarop volgende 8 weken wordt besproken.

In de daarop volgende 8 weken krijgt uw kind intensieve begeleiding op maat.

Na 8 weken wordt gekeken (mede middels toetsing) of het einddoel behaald is of dat er een verlenging nodig is om het einddoel te behalen.